top of page

Title. Double click me.

CÔNG TY CP B.O.O NƯỚC THỦ ĐỨC

Ngày 5 tháng 9 năm 2012

Nhà đầu tư: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV

Sản phẩm: Các loại van bướm OKM

Công suất 300,000 m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC KÊNH ĐÔNG

Nhà đầu tư: WASS

Sản phẩm: Biến tần Parker

Công suất: 200,000 m3/day

 

NHÀ MÁY NƯỚC DĨ AN

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Sản phẩm: Van bướm OKM

Công suất: 17,800 m3/ngày

 

 

NHÀ MÁY NƯỚC CHÂU ĐỐC

Ngày 22 tháng 4 năm 2013

Nhà đầu tư:CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Sản phẩm: Bơm trục đứng - Regent

                   Bơm Ly Tâm Trục Ngang

                   Van Bướm - OKM

                   Van Cổng

                   Biến Tần - Parker

Công suất: 20.000 m3/ngày

 
 

NHÀ MÁY NƯỚC THIỆN TÂN

Ngày 15 tháng 3 năm 2013

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Sản phẩm: Bơm Tua-bin Trục Đứng - Caprari

Công suất: 100.000 m3/ngày

 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SESAN

Nhà đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN THUỶ ĐIỆN SESAN

Sản phẩm: Bơm Tua-bin Trục Đứng

Công suất: 

NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ TÀI

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Sản phẩm: Van Bướm OKM

Công suất:   m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC NÚI CẤM

Nhà đầu tư: CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Sản phẩm: Bơm Ly Tâm Trục Ngang

                   Bơm chìm (Bơm Booster)

Công suất: 1,000 m3/ngày

 

NHÀ MÁY NƯỚC MADAGUI - LÂM ĐỒNG

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Sản phẩm: Bơm Chìm - Caprari

Công suất:   m3/ngày

 

NHÀ MÁY NƯỚC DIÊU TRÌ - BINH ĐỊNH

Nhà đầu tư:

Sản phẩm: Đồng Hồ Nước - Baylan

                   Bơm  - Caprari

                   Van Bướm - OKM

Công suất: 

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP AN LỘC - SÓC TRĂNG

Investor: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Sản phẩm:

Công suât: 

NHÀ MÁY NƯỚC LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Sản phẩm: Bơm Chìm - Caprari

Công suất:   m3/ngày

 

Please reload

bottom of page