top of page
Đồng Hồ Trả Trước

Đồng Hồ Trả Trước

$0.00Price
Trả tiền trước
Quản lý lượng nước tiêu thụ
Bỏ qua khâu đọc số đồng hồ
Dễ dàng phân tích lượng nước tiêu thụ qua các báo cáo đầy đủ trên PC
Sử dụng thẻ không tiếp xúc đảm bảo có thể cách li nó với các tác động bên ngoài
Không có trường hợp tháo gỡ đồng hồ vì các khoản nợ
Thiết lập các khoản thuế khác nhau
Đồng hồ và mạch điện tử được bảo vệ cấp IP65
Van kiểm tra ngăn dòng hai chiều
Kiểm tra độ an toàn của khớp nối và có cảm biến điện tử
Pin Lithi được dùng đối với quản lý cục bộ
Màn hình LCD có ánh sáng nền
Phù hợp với nước lạnh lên tới 50°C
Hầu như rất ít bảo trì
Có đầy đủ phụ tùng, đa dạng mạng lưới dịch vụ
Có hệ thống điều khiển sự rò rỉ nước
bottom of page